ŕ propos de l'EHG

A több mint 20 éves múltra visszatekintő genfi magyar iskola egy non-profit jellegű, nyílt egyesületi formában működő intézmény. A genfi és a genf-környéki magyar családok 3 - 15 éves gyerekei számára nyújt magyar anyanyelvű oktatást. Célja a magyar nyelv és kultúra megőrzése, ápolása.

Önkéntes tanárai heti 2 órás rendszereséggel végzik munkájukat ebben a sajátos iskolai környezetben.

Az ismeretanyag: írás, olvasás, irodalom, nyelvtan, történelem, környezetismeret, népdal, népzene, színjátszás foglalkozásokból tevődik össze. Az iskolai oktatásba épített színházi nevelés célja a komplex személyiségfejlesztés. Nincs osztályzás és számonkérés, hanem alkalom és lehetőség nyílik a magyar identítás elmélyítésére, közösségteremtésre, barátkozásra, a megszerzett tudás birtokában pedig, a pozitív önértékelésre.

Évente két alkalommal nyílik lehetőség a gyerekek műsorainak bemutatására: decemberben, a félév végén és májusban, az évzárón.